Vi er nå på vårt andre år hvor covid-19 pandemien har en stor påvirkning på vår hverdag. Smitten stiger, nye varianter oppdages og byene stenger ned. Vi har hatt to fulle nedstenginger der arbeidsplasser har måttet stenge og skoler har undervisning over nett via zoom. I dag har vi en lettere nedstenging hvor det sosiale livet blir svært svekket, det er zoom undervisning på universitetet sjenkestopp. Hvordan har dette påvirket en student som meg selv i hverdagen? Ville det bli en utfordring og skape et nettverk på universitetet, møte nye folk og venner og hvordan så jobbsituasjonen ut?

Helt ny i byen uten kjentfolk på samme studie og en relativt kort fadderuke førte til en liten bekymring over om jeg ville skape nye relasjoner med mine medstudenter. Etter noen få dager med sosiale samkomster ble man for en liten gjeng som førte til en trygghet og jeg ble litt mer klar for å starte på studiene. Vi ble kastet rett i undervisning via zoom, noe som var nytt for de aller fleste. Zoom undervisning var ikke noe man så frem til i forkant, men etter og ha kommet i en god rutine ved og komme seg opp på biblioteket for å lese å se forelesninger oppdaget jeg at det ikke var så ille. Vi hadde flinke forelesere som lærte oss det vi trengte og hjemmeeksamen var og en fordel.

Da jeg selv synes det var helt greit med zoom undervisning, ble det fort en utfordring når det åpnet opp for fysisk undervisning på skolen. Her møtte jeg og ble kjent med flere medstudenter, og lærte mer enn det jeg gjorde under zoom undervisningen. Med dette vil jeg si at høsten 2021 var et bedre semester da vi fikk gå på fysiske forelesninger og være sosiale i hverdagen. Pandemien har hatt mye og si på hverdagen til oss studenter, noen har det vanskeligere enn andre. Likevel har jeg hatt en positiv opplevelse med studiet og blitt kjent med mange fine folk.

Nå er det januar 2022 og vi er tilbake til zoom undervisning, de fleste (inkludert meg selv) sitter mest sannsynlig med et håp om at det er mulig og komme på skolen om ikke alt for lenge.

Read more

Hvorfor er det en fordel for bedrifter og bruke verktøyet Google Analytics, og hvordan fungerer det? Google Analytics er et verktøy som gir bedrifter muligheten til å få en forståelse og oversikt over kundene sine på de ulike plattformene som brukes. Hvorfor er dette noe man burde benytte seg av? En god grunn til å benytte seg av dette er at man har muligheten til å markedsføre produktet eller bedriften bedre. Ved oppstart av en ny butikk kan man bruke verktøyet for å finne sin plass i markedet og følge med på hvordan siden vokser.

Men hvordan bruker man det riktig?

Her er en liste over hvordan man setter opp Google Analytics

1. Opprett en bruker på Google Analytics

2. Fyll inn din bedrifts nettsides informasjon for å få en sporings- ID

3. Klikk på sporingskode og kopier sporings – ID’en din

4. Gå til marketing intergrations i wix – kontoen din

5. Klikk på å koble til under Google Analytics

6. Koble til GA og lim inn ID’en din

7. Klikk på avmerkingsboksen for IP – anonymisering og lagre

(Wixblog, 2020).

Under er også en link til en video av hvordan man bruker Google Analytics.

Google Analytics: First Steps – YouTube

Å sette opp Google Analytics er en ting, men om man ikke vet hvordan man forstår seg på det har det ingen hensikt. Det kan virke komplisert og vanskelig i starten, men etter man har satt seg inn i det og hvordan det fungerer vil man oppdage at dette er et svært nyttig verktøy, spesielt om man er en ny oppstartet bedrift som for eksempel oss studenter på digital markedsføring hvor vi har opprettet en nettbutikk.

Hva bruker vi verktøyet til?

Kort fortalt brukes Google Analytics for å gi oss bak en nettbutikk en innsikt og oversikt over data som senere kan brukes når man skal ta avgjørende beslutninger på vegne av nettbutikken. Vi får en oversikt over hva kunder gjør på nettsiden vår og om markedsføringen vi gjør når ut til ønskede målgruppe (Synlighet, 2022).

Ikke bare er verktøyet essensielt å bruke ved oppstart og under driven bak en nettbutikk, men det er også gratis å ta i bruk. Ved bruk av Google Analytics kan vi få god oversikt over:

  • Hvem besøker nettsiden vår?
  • Hva gjør de på nettsiden?
  • Hva og hvilke sider er det som gir mest salg?
  • Hvilke kampanjer treffer?

(Synlighet, 2022).

Til slutt, kan man måle suksess med GA?

Google Analytics lar oss måle det som er viktig, ved å måle konverteringer. Dette innebærer en relevat predefiner handling som telles idet noen er i aktivitet på nettbutikken. For å «måle sukess» kan et selskap følge med på aktiviteten på nettbutikken og se om aktiviteten treffer deres mål. Vi kan følge med på hvor mange kjøp, total verdi av transaksjoner og snitt av antall kjøp per kunde. (Coretek, 2022).  

Kilder brukt i dette innlegget:

How to Use Google Analytics: Introductory Guide For Beginners (wix.com)

https://synlighet.no/blogg/hva-er-google-analytics/

https://www.coretrek.no/aktuelt/fagstoff/fem-grunner-til-hvorfor-du-burde-bruke-google-analytics

Read more

Hva er influenser marketing?

Denne formen for markedsføring er blitt en populær form for digital markedsføring de siste årene, ved bruk av den markedsføringen vi er vandt med fra før, men hvor en kjent person som har innflytelse på på målgruppen reklamen skal nå ut til går god for produktet. Ofte vil selskapet som skal promotere et produkt gå inn i et samarbeid med enten en kjendis eller en person som går under kategorien «influenser». En influenser har en egen plattform med ofte flere tusen følgere de når ut til, grunnet dette er det en fin løsning for selskaper som vil produkt og starte et samarbeid her. Ofte vil et slikt samarbeid innebære at selskapet får produktet sitt promotert, og influenseren vil få en form for gode tilbake.

Gratis arkivbilde med app, applikasjon, berøring
(Pexels.com)

Ofte har influensere et eget «brand» og er gjerne store på plattformer som Instagram. De ulike ifluenserene vil ha ulike følger grupper, noe som er er viktig å ta i betraktning når et selskap skal inngå et samarbeid. Hvem vil de nå ut til og hvem er følgerne til den eventuelle influenseren? Det er flere ulike elementer man må undersøke før man starter et samarbeid. Det er viktig at selskapet har en forståelse over at den fremtidige markedsøfringen er positiv, da influenseren vil skrive sin ærlige mening om produktet. Dersom influenseren skriver noe negativt om produktet vild ette ha en negativ innvirkning på produktet som markedsføres, influensere har en stor påvirkningskraft og innflytelse på følgerene sine. Ved å bruke influensere til å promotere produktet ditt vil andre personer få et inntrykk av at ditt produkt er «kult» og ettertraktet, som fører til økt etterspørsel av produktet.

Lag en strategi

Under et samarbeid med en influenser er det viktig å planlegge en strategi for det fremtidige samarbeidet. Som nevnt tidligere er det viktig og finne riktig person til å promotere ditt produkt, da de må nå ut til riktig målgruppe. Velg derfor en influenser som når ut til målgruppen som har størst etterspørsel etter ditt produkt og skap et stabilt samarbeid med en influenser i starten av markedsføringen. Videre må man vurdere hvor stor denne influsneren skal være, skal han eller hun ha 5k følgere på sin plattform eller 20k? Personer med en større plattform vil gjerne ha mer betalt, man må med andre ord vurdere dette ut ifra budsjett. Når dette er i orden er det essensielt og komme i enighet med hvordan budskapet skal komme frem og hva det skal være, og videre hvordan man kan promotere kampanjer fremover.

Gratis arkivbilde med ansatt, arbeid, arbeide
(Pexels.com)

Read more

I dag er det et stort lys på bærekraft og viktigheten med å bidra til å nå FN’s  17 bærekraftsmål. Om du googler «bærekraftstiltak» vil du få et resultat med flere ulike selskaper som synliggjør sine tiltak og hva de gjør for å være et bærekraftig selskap. De aller fleste i dagens samfunn bidrar til å nå bærekraftsmålene, dette innebærer selskaper, kunder, samarbeidspartnere, leverandører og samfunn. Dagens samfunn forventer at store selskaper som vårt valgte selskap Equinor bidrar aktivt til bærekraftsmålene og er et bærekraftig selskap.

Gratis arkivbilde med åkre, anlegg, avlinger
Bilde fra Pexels.com

Hvorfor er det viktig å synliggjøre bærekraftstiltakene i et selskap?

Da bærekraft er et viktig og bredt tema i dag, har det en stor påvirkning på kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Betydningen av bærekraft i en kundes vurdering og beslutninger i en kjøpsbeslutning vil alltid variere, men bærekraft vil alltid være viktige for kunden. Bærekraften må integreres på en måte hvor man styrker troverdigheten og attraktiviteten til merkevaren totalt sett (old.magma.no).

Equinor sine bærekraftstiltak

Equinor har et stort fokus på å bli et bærekraftig selskap, og støtter både Paris avtalen og et nullutslippsmål for samfunnet. De er ledende på redusering av CO2 utslippene i olje og gassproduksjon bransjen. De utvikler seg til å bli et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft (Equinor.no). Selskapets store engansjement for bærekraft og hvordan de vil bidra er det lett og finne informasjon og lese om. På selskapets egne side «Equinir.no» finner vi et eget område med informasjon om bærekraft. Vi kan lese om klimaet og deres ambisjoner mot dette og bærekraftsrapporten deres fra 2021 ligger og ute for alle og lese, her får vi en oversikt over hvordan selskapet jobber og presterer på de viktigste områdene innenfor bærekraft (Equinor.no).

Bilde lånt fra Equinor.no

Selskapet er også flinke til å være aktive på sosiale medier hvor de publiserer ulike nyheter med informasjon og bilder om bærekraftige tiltak og nyere bærekraftige anlegg. I tillegg til god og lett tilgjengelig informasjon på egen nettside og jevnlige oppdateringer på sosiale medier har selskapet en profil på Youtube hvor de deler videoer, nedenfor en en link til en video som handle rom bærekraft og de nye klima ambisjonene de har for Norge.

Equinor’s new climate ambitions in Norway – YouTube

Read more

Sosiale kommunikasjons plattformer er i dag et verktøy som i dag brukes av enkeltindivider og ulike selskaper for å spre budskap, vekke oppmerksomhet og skape engasjement hos målgruppen de sikter til. Da det er et bredt utvalg av sosiale plattformer som kan brukes av alle, er det likevel forskjellig hvilke plattformer som når ut til de forskjellige målgruppene. Skal man nå ut til den yngre generasjonen også kalt generasjon z ville man for eksempel tatt i bruk sosiale plattformer som Snapchat eller Instagram, her er man garantert å nå ut til målgruppen man har satt seg.

Gratis arkivbilde med apple, berøring, elektronikk
Bilde fra Pexels.com

Hvorfor bruke sosiale plattformer?

Den første fordelen ved å ta i bruk sosiale plattformer er økt trafikk til egen nettside, klarer Equinor og skape et engasjement hos sin målgruppe ved å publisere innlegg med for eksempel ved å publisere en  en interessant video på Facebook vil dette skape et engasjement hos målgruppen som videre kan føre til at man gjør et videre søk på Equinor sin egen nettside. Bruk av sosiale plattformer vil også gi selskapet muligheten til å skape et nettverk og gir målgruppen en mulighet til å lære mer om selskapet og hva de tilbyr og bidrar med i et bærekraftig perspektiv. Det gir og selskapet muligheten til å ha sin egen «nyhetskanal» hvor de kan dele nyheter og oppdateringer om selskapet.

Hvilke sosiale plattformer er relevante for Equinor?

Ved å finne hvilken målgruppe selskapet vil nå ut til først, kan vi videre finne hvilken plattform som når ut til denne målgruppen. Målgruppen til Equinor er blant annet andre bedrifter som benytter seg av tjeneste selskapet tilbyr. Ved å nå ut til andre bedrifter vil jeg anbefale å ta i bruk store sosiale plattformer som Facebook og Twitter. På Facebook kan selskapet dele nyheter og oppdateringer som er relevant for samarbeidspartnere og bedrifter å lese om, samtidig som at det er en plattform de aller fleste bedrifter har en egen profil på. Facebook er en fin plattform å ta i bruk, da man kan opprette større innlegg med tekst der man kan dele fakta og forskjellige nyheter man vil skal nå ut til flere. For å skape et engasjement vil det være smart og opprette et innlegg med lite tekst og legge til en interessant video hvor man kan formidle budskapet på en måte som engasjerer leseren til å lese seg videre på temaet.

Twitter en og en fin plattform å ta i bruk, den er noe enklere enn Facebook da man har en grense ved hvor mange ord man kan bruke i hvert innlegg. Dette gjør at hvert innlegg burde være kort og interessant for å vekke oppmerksomheten til leseren, man kan linke til andre videoer og innlegg. Her kan også bedrifter og enkelt individer følge hverandre, og «reposte» eller «retweet» andres innlegg. Dersom Equinor har en egen talsmann på sosiale plattformer vil det og være en fordel om han eller hun legger ut innlegg fra en egen offisiell side da dette vekker oppmerksomheten til leseren i større grad.

Gratis arkivbilde med app, apple, applikasjon
Bilde fra Pexels.com

Equinor har i tillegg en egne retningslinjer for bruk av sosiale plattformer hvor de opplyser om ulike retningslinjer og informerer om hvilke plattformer de benytter seg av;

Retningslinjer for sosiale medier – les mer her – equinor.com

Ulempen ved å bruke sosiale plattformer

Bilde lånt fra artikkelen «Equinor drukner i rasende kommentarer på sosiale medier». Filternyhetene.no

Ved bruk av sosiale plattformer er det viktig og ha kontroll på hva man deler, da målgruppen du treffer kan reagere ulikt og på en måte man ikke var forberedt på. I 2019 delte selskapet et enkelt og hva de trodde et harmløst innlegg på den sosiale plattformen Instagram, hvor det fort snudde og innlegget fikk flere tusen negative kommentarer. Nedenfor ligger linken til artikkelen med mer informasjon om tilfellet.

Equinor drukner i rasende kommentarer på sosiale medier – Filter Nyheter

Kilder:

7 grunner til hvorfor sosiale medier er lønnsomt for din bedrift (effektdigital.no)

Read more

Det er fire ulike metoder å bruke når man skal lage en strategisk situasjon analyse: SWOT analyse, BCG analyse, interessentanalyse og vesentlighet analyse. Jeg skal se nærmere på hva en interessentanalyse og forklare hvorfor denne er vesentlig å bruke. En interessent er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater (prosjektveiviseren.no).

Gratis arkivbilde med analysere, data, diagram
Bilde fra Pexels.com

En interessentanalyse er en prosess man bruker for å vurdere mulige konsekvenser av en beslutning for ulike parter, interessentene (snl.no). en beslutning i denne sammenhengen vil for eksempel være å gjennomføre et prosjekt eller aktivitet. Ved å gjennomføre en slik type prosess vil man komme med helt sentrale spørsmål som gir oss et innblikk i hvordan interessentene oppfatter utforming av en eventuell forretningsmodell et tiltak eller en endring.  Ulike trinn i denne type prosess er som følger;

1. Identifisering og kartlegging av interessenter

2. Analyse av krav, behov og forventinger som hver enkelt interessent antas å ha i prosjektet

3. Prioritering av hvilken innflytelse og interesse hver enkelt interessent har eller bør ha- interessentene kan da plasseres i en interessentmatrise.

4. Utvikling av strategi for håndtering av interessentene, blant annet samarbeids – og kommunikasjonsstrategi

(snl.no)

En interessentmatrise er kort fortalt en matrise man oppretter for å vise interesse på den ene aksen og innflytelse på den andre.

Så hvilken målgruppe kan sosiale kanaler og nettverk brukes for å nå?

Hvilke målgruppe sosiale kanaler eller nettverk kan bruke for å nå ut i en eventuell undersøkelse i en interessentanalyse vil avgjøres ut ifra hva vi vil finne ut av i analysen og hvilke sosiale nettverk. Skal vi ta utgangspunkt i at en bedrift vil nå ut til en målgruppe og få et innblikk i hvordan de forholder seg til bærekraft kan det være vesentlig og satse på den yngre generasjonen da bærekraft og miljø er et tema den yngre generasjon er meget opptatte av da det gjelder fremtiden deres. Ved at en bedrift eller selskap når ut til den yngre generasjonen ved bruk av Instagram eller Twitter hvor man oppretter en undersøkelse hvor man kan svare på ulike spørsmål om bærekraft og senere analysere dette.

Gratis arkivbilde med app, berøringsskjerm, design
Bilde fra Pexels.com

Noe vesentlig og spør etter i denne eventuelle undersøkelsen kan være lover, ansvarlighet, kunnskap, dokumentasjon, verdiskapning, miljø og utslipp. Dette er noen få av mange temaer man kan spør om for å få en utfyllende og forståelig undersøkelse og vil senere skape et godt innblikk i hva interessentene tenke rom bærekraft i forhold til bedriften.

Kilder:

interessentanalyse – Store norske leksikon (snl.no)

Hva er en interessent? | Digitaliseringsdirektoratet (prosjektveiviseren.no)

Read more

En av teknologiene vi har lært om i digital markedsføring er 3D printer, hva er det og hva kan det brukes til?

Gratis arkivbilde med 3d, arbeide, datamaskin
Bilde fra Pexels.com

Med en 3D print har man mulighetenen til å lage akkurat det man ønsker, vi kan designe og lage egne gjenstander med fantasien som det eneste hinderet. I artikkelen «Med 3D printer kan du lage egne gjendstander» til Komplett leser vi om at den første 3D printeren kom til Norge allerede i 1984, men den er over tiden blitt utviklet for bransjer og bedrifter og er i dag blitt så lett og avansert at man kan ha den hjemme til eget bruk.

En 3D printer fungerer ved at gjenstander blir skrevet ut lag på lag av et valgt materialet og ved høy varme og presisjon sprøytes ut i et tynt hull som beveger seg med instrukser fra maskinen etter hvordan gjenstanden skal være.

Denne teknologien er så avansert at det kan lage hva enn vi ønsker, dette kan være en god løsning for bedrifter som da kan produsere egne gjenstander til produkter de ønsker, og dermed spare tid og penger. Den negative siden kan være at ved at folk plutselig har muligheten til å lage det de ønsker gjemme, kan føre til et tap av salg hos bedrifter som egentlig selger dette produktet i butikk, med andre ord synker verdien på produktet.

Kilder

3D-printer gir deg mange muligheter – Komplett.no – Komplett.no

Read more

I januar 2022 startet forelesningene i valgemnet digital markedsføring med Arne Krokan. Det startet brått med en del informasjon og relativt rett på med forelesninger og opprettelse av egen blogg. Jeg startet med å finne et lett og ryddig oppsett på bloggen, publiserte det første blogginnlegget og fant ut av hvordan det fungerer og drive en blogg underveis. Vi har hatt forelesninger opptil flere ganger i uken, forelesningene har vært lærerike, noe temaer har vært mer interessante enn andre, men alt i alt har det vært gode forelesninger med temaer jeg ser på som svært sentrale og lærerike.

Gratis arkivbilde med arbeidsområde, arbeidsstasjon, bærbar
Bilde fra Pexels.com

Bloggen «Malinhomme.online»

Opprettelse av en egen nettside «malinhomme.online» var en utfordring i seg selv da det var helt nytt for meg og mange ulike småting som måtte gjøres for å lykkes. Starten av semesteret begynte smått med litt forvirring og irritasjon da man satt over lengre tid og irriterte seg over småting man ikke helt fikk til for at utseende på bloggen skulle bli som jeg så for meg. Bloggoppsettet var en smule halvveis når første blogginnlegget skulle publiseres, men med en gang jeg begynte å publisere innlegg/ var inne på bloggen fant jeg ut av de ulike tingene som skulle til for å få et bra sluttresultat, og jeg har fortsatt en god del og lære/forbedre.

Selve blogginnleggene i seg selv har vært en fin og effektiv måte og lære det vi har gjennomgått i forelesningene. Det gir meg muligheten til å se tilbake og reflektere over det jeg har lært gjennom timene. For hvert blogginnlegg får vi også en kommentar av studenter som har gått dette emnet selv året før oss, og få en kommentar på innlegget hjelper mye da jeg har fått en pekepinne på hva som er bra og hva som kan forbedres. Det å ha to frister i uken er en selvfølge man skal klare og innfri, men samtidig har det vært en liten tilvenningsfase da det er nytt og ha frister så tett på hverande i uken, her har jeg selv et godt forbedringspotensial. Alt i alt er det og ha en egen blogg, men egne innlegg en lærerik og effektiv «studieteknikk» jeg vil få god erfaring av.

Hva jeg har lært til nå?

Som nevnt tidligere har vi hatt opptil flere forelesninger i uken i januar, hvor noen temaer er mer interessante enn andre. Vi har hatt forelesninger om temaene; det digitale nettsamfunnet, kunstig intelligens, ytre faktorer som påvirker blant annet samfunnsendring, digital økonomi, sosiale nettverk og til slutt hvordan det digitale nettsamfunnet fungerer.

For meg har temaene kunstig intelligens og hvordan filterbobler og ekkokamre har en så stor påvirkning på oss som bruker internettet. Kunstig intelligens har vært noe av det mest interessante jeg har lært om i januar, da det dekker så mye mer enn det jeg hadde tenkt over, hvordan en datamaskin kan bli så kompleks at den utifra egne «erfaringer» lærer hvordan den kan håndtere eller løse ulike utfordringer som om den «tenker» selv. Kunstig intelligens er og noe som interesserer meg da det vil vokse og bli enda mer kompleks enn det det er i dag, noe som gjør at man blir nysgjerrig på hvordan det vil utvikle seg i fremtiden. Til nå har det vært en positiv ressurs som for eksempel; røntgen for å oppdage sykdommer, ansiktsgjenkjenning og selvkjørende biler som for eksempel Tesla til Elon Musk. Musk fører meg videre til mulige konsekvenser ved videre utvikling av kunstig intelligens, da han «Advarer mot å la teknologikjempene gjøre som de vil» (Forskning.no). Dette innebærer at Mark Zuckerberg som står bak Facebook og Sundar Pichai som står bak Google vil få mulige begrensinger ved bruk av maskinlæringalgoritmer. Elon Musk har ganske brutalt sagt at teknologien er en eksistensiell trussel mot menneskeheten og videre utvikling av dette vil føre til tredje verdenskrig.

Gratis arkivbilde med blå bakgrunn, finger, fremtid
Bilde fra Pexels.com

Da vi allerede er inne på algoritmer er det neste jeg synes har vært interessant og lære mer om i hvor stor grad vi som brukere av nett på mobil og PC er påvirket av filterbobler og ekkokamre. Hva vi får opp som anbefalinger av tjenester og produkter er algoritmer som «velger» ut hva vi får anbefalt når vi benytter oss av nettet. En konsekvens av dette kan være at anbefalingene vi får opp blir relativ like hverandre, og kanskje like til hva andre også får opp at variasjonen av søk av tjenester og produkter minsker. Noe som kan føre til at vi som samfunn vil få et mindre utvalg av muligheter og variasjonen av det vi søker opp blir «hemmet».

Alt i alt..

For å konkludere den første delen av dette semesteret vil jeg si at jeg har lært om mye interessant og fått kunnskap om hvordan internettet, AL, digital økonomi og de flere ulike temaene vil kunne påvirke oss på både den positive, men også negative siden i fremtiden. Emnet har allerede gjort meg mer observant på de ulike tingene man bruker nettet til i dag, som eksempelvis trykke seg inn på de ulike anbefalingene som popper opp på de ulike nettsidene man bruker daglig. Jeg har lært mye om hvordan det er å forholde seg til en egen nettside man skal oppdatere minst en gang i uken og fått en fin forberedelse på en fremtidig nettbutikk.

Kilder brukt i dette innlegget:

Dette bør du vite om kunstig intelligens – OsloMet

Kunstig intelligens: Elon Musk advarer mot å la teknologi­kjempene gjøre som de vil (forskning.no)

Read more

Som bakgrunn av dette innlegget har jeg via emnet Digital markedsføring gått gjennom et kurs «Digital transformasjon og bærekraft» skrevet av Arne Krokan. Her går vi gjennom ulike teknologier og hvordan dette kan påvirke verdens bærekrafts utfordringer. I dette innlegget vil jeg se nærmere på et av FN’s bærekrafts mål og hvordan teknologi kan forbedre tilstanden.

FN’s bærekraftsmål

Bilde fra FN.no

«Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene».

FN’s sine bærekraftsmål er en plan med ulike mål som dekker de forskjellige store utfordringene vi har idag som blant annet; sult, fattigdom, utdanning til alle, mindre ulikhet og lista forsetter. FN fokuserer på og ta vare på de behovene vi har idag uten å risikere at den neste generasjonen vil få vansker med å håndtere sine utfordringer når den tid kommer. Det er 17 ulike mål, hvor innspill fra land over hele verden hadde en innvirkning. Omtrent ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Da vi hele tiden utvikler oss og teknologien blir mer avansert som tiden går vil det naturligvis være en mulighet til å forbedre bærekraftsmålene med teknologien vi har idag.

Kunstig intelligens og miljøutfall

Kunstig intellegens er svært fasinerende og avansert, og ved å bruke AI riktig er det en mulighet til å forbedre eller møte de 17 målene til FN. Jeg har i dette innlegget valgt og fokusere på hvordan AI kan hjelpe oss med å forbedre de ulike målene som går under miljøet; stoppe klimaendringene, livet i havet og livet på land. I følge denne artikkelen Kunstig intelligenss rolle i å nå bærekraftsmålene | Naturkommunikasjon leser vi at AI vil kunne støtte lavkarbonenergisystemer med en høy integrasjon av fornybar energi og energieffektivitet. Dette er sentralt for å bedre håndteringen av dagens klimautfordringer, AI vil også kunne via algoritmer hjelpe oss med å identifisere mulige oljeutslipp.

Gratis arkivbilde med eksos, elektrisitet, energi
Bilde fra Pexels.com

Konklusjon

AL har allerede en påvirkning på de ulike målene som dekker miljøet, men da det stadig blir nyere og bedre vil vi i femtiden kunne påvirke bærekraftsmålene i enda større grad.

Kilder brukt i dette innlegget:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y

FNs Bærekraftsmål – Gi Barna Håp (gibarnahaap.no)

Read more

I dette innlegget vil jeg ta for meg hva filterbobler og ekkokamre er og om det påvirker oss og samfunnet negativt eller positivt, hva er de ulike konsekvensene med disse fenomenene?

Gratis arkivbilde med algoritme, app, applikasjon
Bilde fra Pexels.com

Hva er filterbobler?

En filterboble er en avgrensing som tilpasser hva hver enkelt person eller grupper får opp som søkeforslag og informasjon på internettet. Ved en filterboble kan man si at en algoritme fra ulike nettsider vil sortere ut informasjonen som fanges opp når en bruker søker rundt på internett. På denne måten vil vi som bruker internettet for det meste kun bli anbefalt tjenester og produkter som passer noe med våre tidligere søk. Men er dette egentlig innafor? Hvordan vil ulike tjenester bli påvirket av dette? Noen vil si at det vil ha en negativ påvirkning da det reduserer muligheten til å utforske ting vi er mer interesserte i, men blir påvirket til å utforske det vi heller blir anbefalt. Så alt i alt er en stor prosent del av hva vi får opp som anbefalinger på PC, mobil og nettbrett algorimter som har registrert våre egne søk og begrenset forslag til hva som «passer oss best».

«Slik blir vi gradvis kapslet mer og mer inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede.» (snl.no)

Dette fører oss videre til ekkokamre som er et resultat av filterbobler da alle ideer, forskjellig informasjon og hvordan vi oppfatter ulike opplevelser/tjenester blir forsterket da vi  gjentatte ganger ser informasjon og reklame om det samme produktet eller tjenesten gang på gang.

Mulige konsekvenser

Med filterboble og ekkokamre kommer det ulike konsekvenser som kan påvirke ulike tjenester, for eksempel; digital markedsføring. Ved digital markedsføring skal man blant annet markedsføre et produkt på internettet og videre selge produktet til en kunde. Da fenomenet filterboble vil påvirke hva en person vil få opp som anbefalinger på sin PC eller mobil vil dette kunne være negativt for et produkt man vil markedsføre om det ikke er innenfor det som blir fremhevet og plukket opp av algoritmer. Det vil begrense muligheten til å få et mer bredt utvalg av informasjon eksponert.

Kilder brukt:

filterboble – Store norske leksikon (snl.no)

Read more

En plattform er en digital markedsplass eller forretningsmodell der det er lagt til rette for brukere og produsenter til og komme i kommunikasjon og skape en effektiv plattform hvor flere elementer er smalet for å gjøre plattformen så effektiv at man klarer og senke transaksjonskostnadene mest mulig.

Pexels.com

Finn.no

Finn.no er et godt eksempel på en  norsk plattform som tilbyr et bredt utvalg av flere ulike tjenester; selge og kjøpe nye eller brukte gjenstander, søke jobb eller legge ut jobbannonser, bestille ferie tur eller utlyse småjobber som å være hundepasser eller handle for andre som trenger en ekstra hånd. Plattformen fungerer ved at man har ulike valg når man besøker siden, vi kan velge mellom; torget, eiendom, bil og ernæring, jobb, reise, båt, båtabbonomentt, MC, økonomi, nett bil, møteplassen og til slutt mitt anbud. Dette gjør det lettere for brukere av plattformen til orientere seg på nettsiden og det er lett og finne frem til den tjenesten du ønsker og yte. Videre er det sentralt å lage en egen bruker på Finn.no for og kunne benytte seg av blant annet kjøp og salg, dette er kostnadsfritt og enkelt. Videre kan vi se på hvem selve brukerne til plattformen er, da det er så mange ulike tjenester og benytte seg av er det en bred målgruppe av hvem som bruker Finn.no. Det er alt fra personer som har et ønske om å søke nye jobb til vennepar som ønsker og finne seg en rimelig ferietur, men da Finn.no har en aldersårsgrense på 15 år kan vi gå ut ifra at dette er den «enste» begrensingen for hvem som benytter seg av plattformen. Finn.no samler for eksempel alle jobbannonser til sin nettside, og alt av informasjon om de forskjellige forumene på plattformen er samlet.

Hvordan senker Finn.no transaksjonskostnader?

For å senke transaksjonskostnadene er det sentralt for Finn.no og velge ut de tryggeste, billigste eller tryggeste produktene av ressurser (Krokan 2013, 69). det er ulike former for transaksjonskostnader; søke – og informasjonskostnader, kostnadene ved å lete etter riktig produkt, forhandlingskostnader, kostnadene ved å komme til enighet med selgeren av produktet og håndhevningskostnader, kostnadene ved å gjennomføre handelen. (Civita.no).

Kilder:

Transaksjonskostnader – Civita

Read more