HVORDAN KAN TEKNOLOGI FORBEDRE TILSTANDEN TIL DAGENS BÆREKRAFTSMÅL?

Som bakgrunn av dette innlegget har jeg via emnet Digital markedsføring gått gjennom et kurs «Digital transformasjon og bærekraft» skrevet av Arne Krokan. Her går vi gjennom ulike teknologier og hvordan dette kan påvirke verdens bærekrafts utfordringer. I dette innlegget vil jeg se nærmere på et av FN’s bærekrafts mål og hvordan teknologi kan forbedre tilstanden.

FN’s bærekraftsmål

Bilde fra FN.no

«Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene».

FN’s sine bærekraftsmål er en plan med ulike mål som dekker de forskjellige store utfordringene vi har idag som blant annet; sult, fattigdom, utdanning til alle, mindre ulikhet og lista forsetter. FN fokuserer på og ta vare på de behovene vi har idag uten å risikere at den neste generasjonen vil få vansker med å håndtere sine utfordringer når den tid kommer. Det er 17 ulike mål, hvor innspill fra land over hele verden hadde en innvirkning. Omtrent ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Da vi hele tiden utvikler oss og teknologien blir mer avansert som tiden går vil det naturligvis være en mulighet til å forbedre bærekraftsmålene med teknologien vi har idag.

Kunstig intelligens og miljøutfall

Kunstig intellegens er svært fasinerende og avansert, og ved å bruke AI riktig er det en mulighet til å forbedre eller møte de 17 målene til FN. Jeg har i dette innlegget valgt og fokusere på hvordan AI kan hjelpe oss med å forbedre de ulike målene som går under miljøet; stoppe klimaendringene, livet i havet og livet på land. I følge denne artikkelen Kunstig intelligenss rolle i å nå bærekraftsmålene | Naturkommunikasjon leser vi at AI vil kunne støtte lavkarbonenergisystemer med en høy integrasjon av fornybar energi og energieffektivitet. Dette er sentralt for å bedre håndteringen av dagens klimautfordringer, AI vil også kunne via algoritmer hjelpe oss med å identifisere mulige oljeutslipp.

Gratis arkivbilde med eksos, elektrisitet, energi
Bilde fra Pexels.com

Konklusjon

AL har allerede en påvirkning på de ulike målene som dekker miljøet, men da det stadig blir nyere og bedre vil vi i femtiden kunne påvirke bærekraftsmålene i enda større grad.

Kilder brukt i dette innlegget:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y

FNs Bærekraftsmål – Gi Barna Håp (gibarnahaap.no)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*