FILTERBOBLER OG EKKOKAMRE

I dette innlegget vil jeg ta for meg hva filterbobler og ekkokamre er og om det påvirker oss og samfunnet negativt eller positivt, hva er de ulike konsekvensene med disse fenomenene?

Gratis arkivbilde med algoritme, app, applikasjon
Bilde fra Pexels.com

Hva er filterbobler?

En filterboble er en avgrensing som tilpasser hva hver enkelt person eller grupper får opp som søkeforslag og informasjon på internettet. Ved en filterboble kan man si at en algoritme fra ulike nettsider vil sortere ut informasjonen som fanges opp når en bruker søker rundt på internett. På denne måten vil vi som bruker internettet for det meste kun bli anbefalt tjenester og produkter som passer noe med våre tidligere søk. Men er dette egentlig innafor? Hvordan vil ulike tjenester bli påvirket av dette? Noen vil si at det vil ha en negativ påvirkning da det reduserer muligheten til å utforske ting vi er mer interesserte i, men blir påvirket til å utforske det vi heller blir anbefalt. Så alt i alt er en stor prosent del av hva vi får opp som anbefalinger på PC, mobil og nettbrett algorimter som har registrert våre egne søk og begrenset forslag til hva som «passer oss best».

«Slik blir vi gradvis kapslet mer og mer inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede.» (snl.no)

Dette fører oss videre til ekkokamre som er et resultat av filterbobler da alle ideer, forskjellig informasjon og hvordan vi oppfatter ulike opplevelser/tjenester blir forsterket da vi  gjentatte ganger ser informasjon og reklame om det samme produktet eller tjenesten gang på gang.

Mulige konsekvenser

Med filterboble og ekkokamre kommer det ulike konsekvenser som kan påvirke ulike tjenester, for eksempel; digital markedsføring. Ved digital markedsføring skal man blant annet markedsføre et produkt på internettet og videre selge produktet til en kunde. Da fenomenet filterboble vil påvirke hva en person vil få opp som anbefalinger på sin PC eller mobil vil dette kunne være negativt for et produkt man vil markedsføre om det ikke er innenfor det som blir fremhevet og plukket opp av algoritmer. Det vil begrense muligheten til å få et mer bredt utvalg av informasjon eksponert.

Kilder brukt:

filterboble – Store norske leksikon (snl.no)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*