REFLEKSJONSNOTAT

I januar 2022 startet forelesningene i valgemnet digital markedsføring med Arne Krokan. Det startet brått med en del informasjon og relativt rett på med forelesninger og opprettelse av egen blogg. Jeg startet med å finne et lett og ryddig oppsett på bloggen, publiserte det første blogginnlegget og fant ut av hvordan det fungerer og drive en blogg underveis. Vi har hatt forelesninger opptil flere ganger i uken, forelesningene har vært lærerike, noe temaer har vært mer interessante enn andre, men alt i alt har det vært gode forelesninger med temaer jeg ser på som svært sentrale og lærerike.

Gratis arkivbilde med arbeidsområde, arbeidsstasjon, bærbar
Bilde fra Pexels.com

Bloggen «Malinhomme.online»

Opprettelse av en egen nettside «malinhomme.online» var en utfordring i seg selv da det var helt nytt for meg og mange ulike småting som måtte gjøres for å lykkes. Starten av semesteret begynte smått med litt forvirring og irritasjon da man satt over lengre tid og irriterte seg over småting man ikke helt fikk til for at utseende på bloggen skulle bli som jeg så for meg. Bloggoppsettet var en smule halvveis når første blogginnlegget skulle publiseres, men med en gang jeg begynte å publisere innlegg/ var inne på bloggen fant jeg ut av de ulike tingene som skulle til for å få et bra sluttresultat, og jeg har fortsatt en god del og lære/forbedre.

Selve blogginnleggene i seg selv har vært en fin og effektiv måte og lære det vi har gjennomgått i forelesningene. Det gir meg muligheten til å se tilbake og reflektere over det jeg har lært gjennom timene. For hvert blogginnlegg får vi også en kommentar av studenter som har gått dette emnet selv året før oss, og få en kommentar på innlegget hjelper mye da jeg har fått en pekepinne på hva som er bra og hva som kan forbedres. Det å ha to frister i uken er en selvfølge man skal klare og innfri, men samtidig har det vært en liten tilvenningsfase da det er nytt og ha frister så tett på hverande i uken, her har jeg selv et godt forbedringspotensial. Alt i alt er det og ha en egen blogg, men egne innlegg en lærerik og effektiv «studieteknikk» jeg vil få god erfaring av.

Hva jeg har lært til nå?

Som nevnt tidligere har vi hatt opptil flere forelesninger i uken i januar, hvor noen temaer er mer interessante enn andre. Vi har hatt forelesninger om temaene; det digitale nettsamfunnet, kunstig intelligens, ytre faktorer som påvirker blant annet samfunnsendring, digital økonomi, sosiale nettverk og til slutt hvordan det digitale nettsamfunnet fungerer.

For meg har temaene kunstig intelligens og hvordan filterbobler og ekkokamre har en så stor påvirkning på oss som bruker internettet. Kunstig intelligens har vært noe av det mest interessante jeg har lært om i januar, da det dekker så mye mer enn det jeg hadde tenkt over, hvordan en datamaskin kan bli så kompleks at den utifra egne «erfaringer» lærer hvordan den kan håndtere eller løse ulike utfordringer som om den «tenker» selv. Kunstig intelligens er og noe som interesserer meg da det vil vokse og bli enda mer kompleks enn det det er i dag, noe som gjør at man blir nysgjerrig på hvordan det vil utvikle seg i fremtiden. Til nå har det vært en positiv ressurs som for eksempel; røntgen for å oppdage sykdommer, ansiktsgjenkjenning og selvkjørende biler som for eksempel Tesla til Elon Musk. Musk fører meg videre til mulige konsekvenser ved videre utvikling av kunstig intelligens, da han «Advarer mot å la teknologikjempene gjøre som de vil» (Forskning.no). Dette innebærer at Mark Zuckerberg som står bak Facebook og Sundar Pichai som står bak Google vil få mulige begrensinger ved bruk av maskinlæringalgoritmer. Elon Musk har ganske brutalt sagt at teknologien er en eksistensiell trussel mot menneskeheten og videre utvikling av dette vil føre til tredje verdenskrig.

Gratis arkivbilde med blå bakgrunn, finger, fremtid
Bilde fra Pexels.com

Da vi allerede er inne på algoritmer er det neste jeg synes har vært interessant og lære mer om i hvor stor grad vi som brukere av nett på mobil og PC er påvirket av filterbobler og ekkokamre. Hva vi får opp som anbefalinger av tjenester og produkter er algoritmer som «velger» ut hva vi får anbefalt når vi benytter oss av nettet. En konsekvens av dette kan være at anbefalingene vi får opp blir relativ like hverandre, og kanskje like til hva andre også får opp at variasjonen av søk av tjenester og produkter minsker. Noe som kan føre til at vi som samfunn vil få et mindre utvalg av muligheter og variasjonen av det vi søker opp blir «hemmet».

Alt i alt..

For å konkludere den første delen av dette semesteret vil jeg si at jeg har lært om mye interessant og fått kunnskap om hvordan internettet, AL, digital økonomi og de flere ulike temaene vil kunne påvirke oss på både den positive, men også negative siden i fremtiden. Emnet har allerede gjort meg mer observant på de ulike tingene man bruker nettet til i dag, som eksempelvis trykke seg inn på de ulike anbefalingene som popper opp på de ulike nettsidene man bruker daglig. Jeg har lært mye om hvordan det er å forholde seg til en egen nettside man skal oppdatere minst en gang i uken og fått en fin forberedelse på en fremtidig nettbutikk.

Kilder brukt i dette innlegget:

Dette bør du vite om kunstig intelligens – OsloMet

Kunstig intelligens: Elon Musk advarer mot å la teknologi­kjempene gjøre som de vil (forskning.no)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*