Influencer marketing

Hva er influenser marketing?

Denne formen for markedsføring er blitt en populær form for digital markedsføring de siste årene, ved bruk av den markedsføringen vi er vandt med fra før, men hvor en kjent person som har innflytelse på på målgruppen reklamen skal nå ut til går god for produktet. Ofte vil selskapet som skal promotere et produkt gå inn i et samarbeid med enten en kjendis eller en person som går under kategorien «influenser». En influenser har en egen plattform med ofte flere tusen følgere de når ut til, grunnet dette er det en fin løsning for selskaper som vil produkt og starte et samarbeid her. Ofte vil et slikt samarbeid innebære at selskapet får produktet sitt promotert, og influenseren vil få en form for gode tilbake.

Gratis arkivbilde med app, applikasjon, berøring
(Pexels.com)

Ofte har influensere et eget «brand» og er gjerne store på plattformer som Instagram. De ulike ifluenserene vil ha ulike følger grupper, noe som er er viktig å ta i betraktning når et selskap skal inngå et samarbeid. Hvem vil de nå ut til og hvem er følgerne til den eventuelle influenseren? Det er flere ulike elementer man må undersøke før man starter et samarbeid. Det er viktig at selskapet har en forståelse over at den fremtidige markedsøfringen er positiv, da influenseren vil skrive sin ærlige mening om produktet. Dersom influenseren skriver noe negativt om produktet vild ette ha en negativ innvirkning på produktet som markedsføres, influensere har en stor påvirkningskraft og innflytelse på følgerene sine. Ved å bruke influensere til å promotere produktet ditt vil andre personer få et inntrykk av at ditt produkt er «kult» og ettertraktet, som fører til økt etterspørsel av produktet.

Lag en strategi

Under et samarbeid med en influenser er det viktig å planlegge en strategi for det fremtidige samarbeidet. Som nevnt tidligere er det viktig og finne riktig person til å promotere ditt produkt, da de må nå ut til riktig målgruppe. Velg derfor en influenser som når ut til målgruppen som har størst etterspørsel etter ditt produkt og skap et stabilt samarbeid med en influenser i starten av markedsføringen. Videre må man vurdere hvor stor denne influsneren skal være, skal han eller hun ha 5k følgere på sin plattform eller 20k? Personer med en større plattform vil gjerne ha mer betalt, man må med andre ord vurdere dette ut ifra budsjett. Når dette er i orden er det essensielt og komme i enighet med hvordan budskapet skal komme frem og hva det skal være, og videre hvordan man kan promotere kampanjer fremover.

Gratis arkivbilde med ansatt, arbeid, arbeide
(Pexels.com)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*