Bærekraftstiltak

I dag er det et stort lys på bærekraft og viktigheten med å bidra til å nå FN’s  17 bærekraftsmål. Om du googler «bærekraftstiltak» vil du få et resultat med flere ulike selskaper som synliggjør sine tiltak og hva de gjør for å være et bærekraftig selskap. De aller fleste i dagens samfunn bidrar til å nå bærekraftsmålene, dette innebærer selskaper, kunder, samarbeidspartnere, leverandører og samfunn. Dagens samfunn forventer at store selskaper som vårt valgte selskap Equinor bidrar aktivt til bærekraftsmålene og er et bærekraftig selskap.

Gratis arkivbilde med åkre, anlegg, avlinger
Bilde fra Pexels.com

Hvorfor er det viktig å synliggjøre bærekraftstiltakene i et selskap?

Da bærekraft er et viktig og bredt tema i dag, har det en stor påvirkning på kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Betydningen av bærekraft i en kundes vurdering og beslutninger i en kjøpsbeslutning vil alltid variere, men bærekraft vil alltid være viktige for kunden. Bærekraften må integreres på en måte hvor man styrker troverdigheten og attraktiviteten til merkevaren totalt sett (old.magma.no).

Equinor sine bærekraftstiltak

Equinor har et stort fokus på å bli et bærekraftig selskap, og støtter både Paris avtalen og et nullutslippsmål for samfunnet. De er ledende på redusering av CO2 utslippene i olje og gassproduksjon bransjen. De utvikler seg til å bli et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft (Equinor.no). Selskapets store engansjement for bærekraft og hvordan de vil bidra er det lett og finne informasjon og lese om. På selskapets egne side «Equinir.no» finner vi et eget område med informasjon om bærekraft. Vi kan lese om klimaet og deres ambisjoner mot dette og bærekraftsrapporten deres fra 2021 ligger og ute for alle og lese, her får vi en oversikt over hvordan selskapet jobber og presterer på de viktigste områdene innenfor bærekraft (Equinor.no).

Bilde lånt fra Equinor.no

Selskapet er også flinke til å være aktive på sosiale medier hvor de publiserer ulike nyheter med informasjon og bilder om bærekraftige tiltak og nyere bærekraftige anlegg. I tillegg til god og lett tilgjengelig informasjon på egen nettside og jevnlige oppdateringer på sosiale medier har selskapet en profil på Youtube hvor de deler videoer, nedenfor en en link til en video som handle rom bærekraft og de nye klima ambisjonene de har for Norge.

Equinor’s new climate ambitions in Norway – YouTube

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*