TILLIT

«The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectations that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party.» – Mayer og Davis (1995)

For å skape en velfungerende organisasjon eller plattform vil det være sentralt å benytte seg av muligheten til å outsource ulike oppgaver til andre innenfor eller utenfor organisasjonen. Som lest i sitatet over er det en egenskap og ha tillit til andre, dersom det alltid er en mulighet at dine ressurser kan bli misbrukt eller ødelagt i andres hender. I tillegg er det viktig og ha tillit til nye ideer og plattformer, dette innebærer og ha tillit til nye plattformer og hvordan denne selges og brukes.

Det er interessant hvordan vi har ulike typer tillit som spiller inn her; kognitiv og affektiv tillit. Dette innebærer at vi har tillit til at skaperen bak plattformen eller organisasjonen har nok kompetanse innenfor området og en emosjonell tillit hvor vi har en magefølelse over om det er til å stole på. Hvor viktig er det med tillit og hva vil skje om kognitiv tillit ikke går hånd i hånd med affektiv tillit? 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*